911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Ať už je za strašlivé uskutečnění této operace pod falešnou vlajkou odpovědný kdokoli, musí být perverzně hrdý na účinek této své práce, která byla použita k ospravedlnění válek v Afghanistánu a Iráku, stejně jako bezprecentního útoku na výzkum, vzdělávání a osobní svobody.
Prof. Lynn Margulisová

obsah

Budova 7 - Mystérium eutektické oceli

NIST a Sissonovo „řešení“

Jednoduchý experiment

Thermate

Budova 7 - Mystérium eutektické oceli

Agentura FEMA, která zpočátku zkoumala příčiny kolapsu budov 11. září, vydala svou zprávu v roce 2002, zhruba rok po tragédii. V dodatku C této zprávy nacházíme Limited Metallurgical Examination - předběžné metalurgické ohledání dvou vzorků oceli, které provedli odborníci z Worchesterského polytechnického institutu J. Barnett, R. Biedermann a R. D. Sisson Jr. První ze vzorků pochází ze sutin WTC 7 (druhý z Dvojčat) a je to jediný vzorek oceli, který se z trosek WTC 7 dochoval. Vzorek má několik částí, které vidíte na následujícím obrázku. Jedna z nich (ta u levého okraje) je pak ještě ukázána v detailu.

fema-eutekticka_ocel fema-eutekticka_ocel3

Části ocelového nosníku s palcovou tloušťkou byly ztenčeny na více než polovinu, leckde na ostří nože a v oceli jsou díry velikosti mince. Něco takového bylo velmi nečekané a oslovení odborníci se s podobnými úkazy dosud nesetkali. Už v únoru o těchto nevídaných zjištěních informovaly NYTimes, a označily to za „nejhlubší tajemství“ (deepest mystery), co se trosek týče.

Sami autoři Dodatku konstatují silnou korozi při vysokých teplotách, která vedle oxidace zahrnovala i sulfidizaci a intergranulární promíšení. Při tomto vysokoteplotním korozivním útoku se podle nich v podobě kapalné taveniny zformovala eutektická směs obsahující železo, kyslík a síru. To se muselo dít za teplot dosahujících nebo přesahujících 1000 st.C. Autoři vyzývají k dalšímu obsáhlejšímu zkoumání.

NIST a Sissonovo „řešení“

NIST, který vyšetřování převzal, sice slíbil pokračovat ve všech podstatných šetřeních, tak jak vyplývaly z výsledků FEMA, to se však nestalo. V závěrečné zprávě o kolapsu WTC 7 nenajdeme o nějakých analýzách oceli ani řádku! Sám vedoucí NIST týmu Sunder se na přímou otázku ohledně ocelové záhady pouze odvolal na prohlášení R. Sissona pro BBC v dokumentu Third Tower. V jeho závěru Sisson „rozřešil“ celou záhadu tím, že označil za zdroj síry sádrokarton v troskách budovy a dodal, že nevídaný korozivní účinek by v atmosféře bohaté na síru očekával.

Zbývá vysvětlit několik „drobností“. Jak se v troskách podařilo síru, která je v podobě sádry (síran vápenatý - CaSO4) v sádrokartonu obsažena, vypařit či převést do takového stavu, aby mohla na ocel náležitě agresivně učinkovat. Síran vápenatý taje při 1460 oC a rozkládá se teprve při teplotách ještě znatelně vyšších. Navíc lze v takovém případě očekávat, že ocel by obsahovala taktéž stopy uvolněného vápníku, což se ovšem nepozorovalo. Kde by se v sutinách vzaly tak vysoké teploty, a sloučeniny síry by mohly navíc působit v dostatečné koncentraci, je další naprostou záhadou.

Jednoduchý experiment

Pokud by snad něco takového přesto mělo být možné, lze to prokázat jednoduchým experimentem: žíháním oceli za přítomnosti sádry, při teplotě kolem 1000 oC. Pokud víme, pokusil se o to zatím pouze Johnatan Cole: Obložil sádrou ocelovou traverzu a žhavil ji řadu hodin ve vydatně sycené vatře. Výsledek: žádný. Ocel prakticky netknutá.

Thermate

Reálné, tj. realizovatelné, řešení obou záhad (přítomnost síry i intergranulární protavení oceli) je přitom po ruce a bylo opakovaně předloženo. Odborníci z vládou placených institucí však o něm nechtějí nic slyšet:

„Když do termitu dáte síru, bude se ocel tavit při mnohem nižších teplotách. Její bod tání klesne z 1530 oC na teplotu kolem 1000 oC a výsledkem bude sulfidizace a oxidace atakované oceli.“/// „When you put sulfur into thermite it makes the steel melt at a much lower temperature, so insted melting at about 2800 oF, it melts at aproximately 1820 oF, and you get sulfidation and oxidation in the attacked steel.“ /// S. Jones, Revisiting 9/11

Thermate je právě prakticky používaná varianta termitu s přídavkem síry. Podle Wikipedie jde o zápalnou pyrotechnickou směs, která dovede v krátkém okamžiku generovat obrovský žár fokusovaný na malou plochu. Používá se především v zápalných granátech.

Pozn.: Prof. Sisson na můj zdvořilý dotaz ohledně dalších zkoumání oceli WTC a problematičnosti jeho vyjádření o sulfidizaci pocházející ze sádrokartonu neodpověděl. Není známo žádné plausibilní vysvětlení tohoto jevu, které by odpovídalo oficiální hypotéze o pádu způsobeném požárem.

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.