911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.
Platón

obsah

Úvod

O co tu jde

Konspirační teorie

Komu je to určeno

nyt-terror

Úvod

Mnozí se dnes podivují nad tím, proč tolik lidí tak rádo věří konspiračním teoriím, které se veřejně šíří bez adekvátních důkazů a po bližším prozkoumání se ukážou jako naprosto absurdní. Tak se to má bohužel i s jednou z nejotřesnějších událostí nedávné historie, teroristickými útoky z 11. září 2001.

O co tu jde

Tyto stránky ukazují, že nejrozšířenější konspirační teorie ohledně událostí 11. září 2001, kterou od oficiálních činitelů a médií hlavního proudu jaksi samozřejmě převzala většina veřejnosti, včetně jejích intelektuálních elit, a která hovoří o konspiraci muslimských fanatiků řízených z Afghánistánu, je absurdní a účelovou lží. Je neudržitelná tváří v tvář elementárním faktům, dokonce i těm, která ta samá média bezděčně spolu se svým stokrát opakovaným mylným výkladem přinášejí.

Tímto „odhalením“ se snažíme uvolnit a naznačit cestu k pravdě. Dlužíme to nejen obětem teroristického činu toho dne a všem těm, kteří zažili nezměrná utrpení z jeho následků (války na Blízkém východě atd.; tyto věci mají i dnes svou neblahou dohru), ale v neposlední řadě sami sobě. Ceníme-li si hledání pravdy a evropské tradice kritického myšlení, nelze snad dopustit - ať už je naše politická či světonázorová orientace jakákoli - aby na počátku 21. století a 3. tisíciletí čněla monstrózní lež.

... podrobněji v samostatném oddílu O čem jsou tyto stránky

Konspirační teorie

Nicméně právě ti, kdo jsou přesvědčeni o své kritičnosti, si nutně všimli, že tu jde o „konspirační teorie“, tedy něco, čemu by se měl přece slušný člověk zdaleka vyhnout a nanejvýš o tom tu a tam utrousit úsměvnou a pohrdavou glosu.

Dovolujeme si tedy připomenout, že dějiny, které často bývají dějinami moci, jsou plné reálných konspirací, kdy se pravdivý výklad jevil jako nebezpečná smyšlenka obvykle až do té doby, než byla aktuální mocenská struktura nahrazena jinou. Je tedy také třeba odmýtizovat pojem konspirační teorie a uvědomit si, že jeho používání – ohledně 11. září i jindy – je velmi často spojené se silnou podprahovou manipulací.

Komu je to určeno

Tyto stránky chtějí hovořit především k těm, kdo se sami pokládají za skeptiky ohledně toho, co jsme právě uvedli. Nechť to zatím třeba mají za pouhou troufalou proklamaci. Žádáme je ovšem, aby si zde shromážděné argumenty vyslechli a pečlivě je posoudili. Mohou začít rovnou prvním oddílem o budově 7. Málokdo prohlédl „boudu“ oficiálního výkladu od prvního okamžiku. Většina z nás procházela náročným obdobím hledání, zvažování a projasňování. Nicméně dnes je věrohodného (co se týče zdrojů i výpovědi) důkazního materiálu tolik, že není třeba se obávat, že skončíte v bahně nejistoty. Vždyť jde svým způsobem o nejzdokumentovanější událost světové historie.

Jakou pilulku?

I přesto, že se zde snažíme ukázat neudržitelnost oficiální konspirační teorie co nejzřetelněji, musíme předpokládat aktivní ochotu čtenáře se s příslušnými argumenty seznámit a nepředpojatě a samostatně (bez berličky autorit) je uvážit. Taková nepředpojatost je však pro mnohé krajně obtížným duševním gestem, srovnatelným s Neovou odvahou proniknout za oponu matrixového světa, když si vybírá červenou pilulku z dvojice nabízených. obr.blue-red

Podotkněme, že červená v tomto případě neznamená nic „levicového“, ale značí právě nutnou dávku vnitřní aktivity i ochotu k odhození předsudků a svým způsobem (r)evolučnímu kroku ve vlastním vědomí. Pilulkovou paralelou přitom nechceme říct, že by snad pravda byla v tomto případě záležitostí volby. Vůle pravdu hledat a k ní proniknout však věcí osobního rozhodnutí nepochybně je.

Této vůli se staví do cesty celý zástup (často ne plně vědomých) bariér typu: „Něco takového by se neutajilo, určitě ne dnes.“, strach z výsměchu, složitosti či výsledné rozkolísanosti („Obyčejný člověk se tu pravdu stejně nemá šanci dovědět.“) nebo prostá nechuť žít ve světě, kde je něco takového možné a pštrosí strategie z toho vyvozená, resp. obava z přílišné „negativity“ (šlo o zločin), vedoucí ke stejnému závěru. Leckteré z těchto bariér se přímo snažíme prolomit či oslabit v sekci otázek.

Jestliže však červenou pilulku představují v zásadě celé tyto stránky a zde shromážděné odkazy, k dispozici je zajisté i pilulka modrá. Slovy Morfea, který Neovi i tuto možnost nabízí: „můžete jít v klidu spát, a po probuzení věřit čemu jen chcete.“ Modrou pilulku okusíte zde.

Jste-li ochotni se zabývat argumenty, zde je první kapitola (WTC7).

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.