911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Hledáš-li pravdu, buď připraven na nečekané. Neboť je obtížné ji najít, a možná tě zmate, až ji najdeš.
Herakleitos

obsah

BBC – Třetí věž (Debunking I.)

1) Loizeauxovy klasické demolice

2) Žíravina ze sádrokartonu

3) Ve vteřině na prach

Palba

Jenningsovo svědectví

„pull it“ a nová verze

bbc-wtc-7 Poznámka: Přímo 11. září 2001 se v přímém přenosu podařil BBC „husarský kousek“. O bezprecedentním zřícení budovy WTC 7 informovala o více než 20 minut dříve, než k němu došlo! Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=5Xz5GgtjUfU. Dlužno dodat, že BBC se později za svou politováníhodnou „chybu“ omluvila. Reportérka Jane Standleyová ostatně vystupuje i v následujícím dokumentu.

BBC – Třetí věž (Debunking I.)

Nesrovnalosti kolem budovy 7 se postupně rozšířily natolik, že v roce 2008 věnovala BBC tomuto tématu ve své sérii Conspiracy Files (Spiklenecké spisy) hodinový snímek s názvem Third Tower (Třetí věž). Převzala ho, opatřila českým dabingem a v následujícím roce odvysílala také Česká televize. Doporučujeme jeho shlédnutí. Jde o umné dílo mediální propagandy, hodné svého renomovaného původce (BBC). V rámci vyváženosti zde svůj prostor dostali zástupci „hledačů pravdy“ (truthers). V naší televizi jsme tak mohli poprvé vidět a slyšet např. Richarda Gage, zakladatele Architektů a inženýrů za pravdu o 11. září. Čím více podivností ohledně pádu budovy si dokument na začátku dovolil zmínit, tím jistější musel být výsledný („protikonspirační“) dojem a prezentace očekávatelných závěrů. Počeštěná verze zde (52 min - oproti originálu je o 7 minut zkrácená): https://youtu.be/qumvZ1NUa8A

Dokument v původním znění zde: https://www.youtube.com/watch?v=vZbMfTtHkYM. Nejde o premiérovou, ale aktualizovanou verzi (viz níže).

Pojďme se nyní podívat na klíčové argumenty, kterými dokument odkazuje pochybnosti o oficiální verzi do říše „dobrodružné fikce“ (jak praví náčelník hasičů Negro v závěru).

1) Loizeauxovy klasické demolice

Jako demoliční odborník, a tedy určitá protiváha Dannyho Jowenka s jeho jednoznačným vyjádřením o řízené demolici, tu vystupuje šéf největší americké demoliční firmy Mark Loizeaux. Ví, jak se demolice dělají a jaké stopy po sobě zanechávají: vytlučená okna v okolí, dráty a roznětky v sutinách. S takto učebnicovými okolnostmi se však zřícení neodehrálo, dráty ani roznětky se (jsme aspoň ujištěni) nenašly. Navíc podle jeho zkušenosti rozmísťování trhavin nelze udělat nepozorovaně, vědělo by se o něm, prozradilo by se. Zkrátka nebyla to klasická demolice, jak její přípravu a následky Loizeaux zná a dovede si představit, a tudíž to prý nebyla demolice.

Jenomže 11. září nepotřebovalo být klasickou demolicí. Při ní jsou prostředky určovány civilní dostupností technologie a co nejnižšími náklady. Zde náklady nehrály roli a použité technologie mohly být daleko za hranicí běžné dostupnosti. Uvážit něco takového ovšem není v Loizeauxových silách a dokument se to snaží pod dojmem jeho autority odkázat do říše snů. Nad návrhy Gage, že trhaviny mohly být instalovány třeba při rekonstrukcích, nebo na zjištění Jonesova, že v prachu WTC bylo objeveno velké množství nezreagované supertrhaviny (nanotermit), jen bezradně krčí rameny, neboť: kdo to kdy v naší branži viděl?! Naše trhaviny mají omezenou trvanlivost, jsou dobře viditelné i slyšitelné a termit nepoužíváme. (Pozn.: používáme tu výraz „trhavina“, ač jsme si vědomi, že např. termit pod její tradiční definici nespadá; přece však platí, že konstrukci roztrhá)

A obvyklý argument o nemožnosti umístit trhaviny? O krok dál domyšlen podráží sám sebe. Jestliže by totiž budovu nedokázalo strhnout několik málo promyšleně umístěných destrukčních prostředků (a pár se jich nepochybně dá umístit nepozorovaně a odpálit bez drátů), jak něco takového svedl pouhý požár, chaoticky se šířící na několika málo patrech a poškozující pak jeden jediný nosný spoj (podle NIST na sloupu 79 ve 13. patře)?!

2) Žíravina ze sádrokartonu

Další z podstatnějších argumentů se týká onoho sulfidizovaného kusu železného nosníku, děravého a významně ztenčeného, který byl jako jediný(!) kus oceli z této bezprecedentní katastrofy uchován do dnešních dní. V úvodu dokumentu je v odvolání na NY Times označován jako snad největší záhada celé události. Na konci dokumentu nám ovšem (stejný) prof. Sisson podává prosté rozřešení: k nevídaně masivní korozi došlo v rozžhavených sutinách, kde se ze sádrokartonu uvolňovala síra.

Problém? Hned několik. Proč tento pochod nebyl pozorován nikdy dříve? Ocel i sádrokarton jsou běžné stavební materiály. Proč nic podobného nebylo dodnes ani následně demonstrováno? (Jediné zdokumentované pokusy mají výsledek negativní.) Navíc je tu jedna záhada vysvětlována jinou záhadou: Kde se v sutinách vzaly tak obrovské teploty, které by ze sádry uvolnily síru?! (po řadu týdnů, kdy trosky byly prolévány kubíky vody z cisteren i deštěm) Podrobnějšímu pojednání této otázky věnujeme samostatnou kapitolu.

3) Ve vteřině na prach

Nejlepší nakonec (47. minuta filmu): Otázka symetrie a rychlosti pádu. Gage upozorňuje na volný pád přímo do svého půdorysu, tedy ve směru, kde statika budovy klade největší odpor. Odpověď šéfa NIST týmu:

„V případě, že spoje nemají dostatečnou pevnost, nevydrží zátěž, které jsou vystaveny, a dojde k masivnímu kolapsu sloupů, jde všechno velmi rychle. Skelet v té chvíli ztratil veškerou celistvost.“ (S.Sunder, NIST)
Přečtěte si toto „vysvětlení“ 3x (v překladu problém není): Vysvětluje něco? Jak skelet ztratil celistvost, soudržnost ve svém celku? A jak začal náhle a hladce padat volným pádem, jako by všechny jeho prvky na celém patře, ba na několika patrech, byly náhle bez pevnosti, bez opory? Největší záhada (a signatura záměrné demolice) je odbyta autoritativně pronesenou prázdnou frází. Srovnejte prohlášení Dr. Corleyho (29 min): „Prozkoumali jsme všechno. Řízenou demolici jsme vyloučili, protože jsme nenašli žádné důkazy.“

* * *

Tímto stylem se aspoň není třeba namáhat se zodpovídáním nepříjemných otázek, přestože je film sám latentně položil:

  • Proč byl požární alarm budovy právě ten den ráno vyřazen z funkce a přičiněním koho?
  • Proč byly veškeré trosky hbitě zlikvidovány, i když to odporuje zdravému rozumu i procedurálním pravidlům pro dokumentaci katastrof?
  • Kde se vzaly zcela neobvyklé extrémně vysoké teploty v sutinách a jak to, že i přes masivní prolévání vodou trvaly několik týdnů?
  • Kdo byl onen geniální inženýr, který (podle hasiče Haydena) předpověděl už při počátečních relativně mírných požárech, že se budova za 5 hodin zřítí a přesně uhádl tuto historicky naprosto ojedinělou událost, nad jejíž příčinou si výzkumníci 7 let marně lámali hlavu?

Palba

Čím více toho chybí na argumentech, o to více je třeba vyplísnit pochybovače – „konspirační teoretiky“. Ti prý tvrdí, že: „rozsáhlého spiknutí vedoucího ke zničení budov se měl zúčastnit i jejich majitel“, dále prý i hasiči, policisté, média, včetně BBC (Jane Standley a spol.) a také vláda a podstatná část státní správy. Ještě, že jim to Ron Wieck v závěrečné Palbě (Hardfire) řádně vytmaví:

„Jejich vírou nedokáže nic otřást. Je to jako náboženství. Neexistuje důkaz, který by přijali.“

(... aniž by tušil, že se svou oficiální konspirační teorií paří mezi nejhorlivější zastánce této zvláštní pohanské „religiozity“.)

A celé „pátrání“ po důvodech záhadného pádu budovy 7 pak uzavírají dva členové hasičského sboru ještě důtklivějšími morálními soudy a apely: Pan Papalia cítí kritiku oficiálního podání jako neúctu k obětem tragedie, ba facku do vlastní tváře. Po něm nás ještě náčelník Nigro požádá o rozlišování faktů od dobrodružné fikce (kterou si stejně jako on máme prý nechat jen pro zábavu). Umí si někdo představit morálně-didaktičtější vyvrcholení?

To vše po takřka dokonalé kompoziční dojmově-obrazové přípravě a gradaci, kdy v závěru např. pochybovače o oficiální verzi reprezentují už jen mladí rozhořčení „týpci“ na ulici, kdežto oficiální verzi rozvážně hovořící sympaťáci v saku... Inu, kde jinde by už měli zvládnout toto řemeslo, když ne v Orwellově domovině.

A je součástí podniku, že nás tu o rozlišování faktů a fikce žádá ten, kdo oficiální báchorku o Usámovi a 19 atentátnících zbaštil tak dokonale, že mu do otevřených úst pak mohlo být vsunuto ještě několik krvavých soust válečných intervencí na druhé straně zeměkoule.

Jenningsovo svědectví

Podívejme se ještě na použití výpovědi Barryho Jenningse, který se krátce po deváté dostavil do opuštěného centra pro řízení krizových situací a byl svědkem opakovaných mohutných explozí v budově. Jsou v dokumentu prezentovány v souvislosti s kolapsem Dvojčat, poškozením jižní fasády sedmičky a vybuchujícími auty na ulicích, přestože k nim podle Jenningsova svědectví docházelo už před pádem Dvojčat.

Jennings, který byl jedním z klíčových svědků explozí v budově, se v dokumentu bohužel sám částečně znevěrohodnil popřením části předchozího vyjádření pro Loose Change (o mrtvých tělech). Na svých původních výpovědích o explozích v budověh ještě před zřícením Dvojčat trval. Jennigs zemřel nenadále, krátce po prvním odvysílání dokumentu a těsně před vydáním zprávy NIST o budově 7. Detaily o něm lze najít například zde (en): http://www.mujahidkamran.com/articles.php?id=45

„pull it“ a nová verze

Drobnost na závěr: Po kritice, která se na uvedený dokument po odvysílání snesla, upravili jeho autoři aspoň nejkřiklavější zkreslení. Citaci Silversteinova „pull it“ („They made the decision to pull it“) ohledně budovy 7, s kontroverzním významem strhnout to/stáhnout, do češtiny ovšem v dokumentu převedenou pozoruhodně jako „odpískat to“ (sic!), doplnili v nové verzi (nazvané nyní The Truth behind the Third Tower) jeho původně vystřiženým a vcelku výmluvným dovětkem: „and we watched the building collapsing“ – a viděli jsme, jak budova padá/kolabuje. Tato nová verze byla pak vysílána koncem října 2008.

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.