911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.
Blaise Pascal

obsah

Pentagon (a Shanksville)

Časová souslednost

Dokument MM

NBC Miklaszewski

Neuvěřitelné náhody

Vojáci nevědí, kam se podělo 2300 miliard

Zničení účtů i účetních

Jediné vyztužené křídlo

Zajímavost

Pentagon (a Shanksville)

Časová souslednost

  • 8:46 - let 11 naráží do WTC 1
  • 9:03 - let 175 naráží do WTC 2
  • 9:37 - let 77 do Pentagonu (51 min po WTC 1, více než 30 min po WTC2)
  • 10:02 - let 93 havaruje u Shanksville
trasy_letadel

Úvodní seznámení: Dokument MM

Pro přehled poznatků ohledně Pentagonu a Shanksville (let 93) odkazujeme na 4. kapitolu Mazzuccova New Pearl Harbor:

https://youtu.be/lQFEyEabnvU?t=6925

NBC Miklaszewski

O kousek dříve Mazzucco cituje (CD 1/3 1h15m28s) i výpověď Jima Miklaszewského, mnohaletého reportéra NBC, v té době zpravodaje z Pentagonu:

Slovo terorismus jsem vůbec poprvé uslyšel z úst kteréhokoli amerického oficiálního představitele krátce po zásahu [jižní věže Dvojčat] druhým letadlem. Narazil jsem na jednoho armádního zpravodajského důstojníka a hned se ptám: „Co o tom víte?“ A ten řekl: „Tohle je samozřejmě jasný teroristický čin.“ Pak přistoupil těsně ke mně, na pár vteřin ztichl, naklonil se ke mně a řekl: „Tento útok je tak dobře koordinovaný, že být vámi, držel bych se mimo prstenec E, kde byla naše NBC kancelář, vnější prstenec Pentagonu, po zbytek dne, protože my jsme další na řadě.” Jim Miklaszewski, reportér NBC (orig.zdroj: NBC: As it happened)

Debata ohledně Pentagonu

V Mazzuccově dokumentu byly vysloveny pochybnosti o tom, zda poškození budovy Pentagonu odpovídá nárazu letadla, jakým je Boeing 757 (let AA77). Této debatě věnujeme samostatnou kapitolu. Neměli bychom ji ovšem přeceňovat. Jde o dílčí téma, vzbuzující namnoze zbytečnou kontroverzi mezi kritiky oficiální verze. A to na úkor otázek jako:

  • Jak to, že nikdo hlavní stan americké armády (navíc Bílý dům nedaleko) nebránil? Jak mohl být zasažen mnoho desítek minut po leteckých útocích na WTC 1 a 2?
  • Proč únosci provedli ve finále onu nesmírně riskantní otáčku? Proč nepustili letadlo jednoduše dolů na obrovskou plochu pentagonálního prstence? Riskovali nejen nezdar náročného kruhově sestupného manévru v plné rychlosti, ale i zachycení protileteckou obranou (prodloužili si let asi o 2 minuty). Zasáhli pak Pentagon přímo v úrovni terénu v aktuálně nejméně obydleném a navíc nejodolnějším (viz níže) místě. Volili zkrátka dráhu, která nejsnáze mohla jejich teroristickou akci zhatit a reálně způsobila armádě nejmenší možnou újmu.

Jediné vyztužené křídlo

Právě jihozápadní křídlo bylo v té době jako jediné čerstvě zrekonstruováno proti teroristickým útokům. Rekonstrukce spočívala především v posílení vnějšího pláště budovy, který byl v celé její výšce a zvláště ještě kolem všech oken vyztužen ocelovými sloupy (15 x 15 cm), kevlarovými sítěmi a neprůstřelnými skly oken proti útoku zvenčí. Proto bylo toto křídlo zatím také relativně řídce osídleno. Všude jinde by ztráty na životech byly podstatně větší. Kanceláře ministra obrany, generálního štábu a dalších vedoucích složek ministerstva se shodou okolností nacházejí ve zcela opačné části pentagonálního prstence, než kde k teroristickému útoku došlo.

pentagon2b

Souvislosti

Vojáci nevědí, kam se podělo 2300 miliard

K neuvěřitelným souvislostem 11. září patří fakt, že v předvečer tragických událostí ministr obrany Donald Rumsfeld veřejnosti oznámil, že Pentagon nemůže ve svých účtech dohledat 2 300 miliard dolarů! Podotýkáme, že roční rozpočet ministerstva obrany tehdy činil asi 400 miliard (dnes přes 600 miliard) a celý federální rozpočet potom asi 2000 miliard. Šlo tedy cca o 6-ti násobek zbrojního rozpočtu USA (a vzhledem k tomu, že ten tvoří cca polovinu sumy vojenských výdajů všech států světa dohromady, šlo o ekvivalent vojenských výdajů celého světa za 3 roky).

https://youtu.be/ObhIu5k3mww

Účetní nesrovnalosti ve výši 2300 miliard! Je dobré si tento jakkoli „neuvěřitelný“, ale přesto fakt, plně uvědomit. Neboť z toho, že si takovou věc Pentagon může dovolit a zodpovědní představitelé nejsou vyhozeni ani stíháni (ale v klidu a nepostižitelně utrácejí další miliardy průběžně ještě navyšovaného rozpočtu) vysvítá, jakou a jak slabě kontrolovanou mocí Pentagon (resp. vojensko-průmyslový komplex, síť kontraktorů) disponuje.

Zničení účtů i účetních

Už tak neuvěřitelný fakt je třeba s ohledem na 11. září vést ještě dál. Poškození, které 11. září bylo Pentagonu - údajně letem č. 77 - způsobeno, se týkalo jeho jihozápadního křídla. Postihlo v největší míře právě účetní oddělení, kde několik desítek účetních pracovalo na rozkrytí transakcí souvisejících s onou záhadnou rozpočtovou ztrátou. Většina z nich nepřežila. Účetní záznamy byly z podstatné části zničeny. Celá kauza zanikla ve víru započaté války proti terorizmu.

Zajímavost

Vedoucím činitelem dozírajícím a majícím na zodpovědnost veškeré účty Pentagonu (comptroller) byl od roku 2001 jako náměstek ministra obrany Dov Zakheim. Zakheim byl jedním ze signatářů Projektu pro nové americké století, kteří byli na Ministerstvo obrany s Bushovou administrativou přivedeni (podobně Rumsfeld, Wolfowitz a Pearle). Předtím, v letech 1987-2001, působil jako ředitel (CEO) solečnosti System Planning Corporation (SPC), která vyvíjela pro letecký průmysl tzv. ‘Flight Termination Systems’ - systémy pro vynucené dálkové převzetí řízení letadel a jejich navedení na požadovanou dráhu (např. v případě únosu letadel či kolapsu posádky).

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.