911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.
Blaise Pascal

obsah

Jak to tedy bylo? Co se doopravdy stalo?

Registrace

Jak to tedy bylo? Co se doopravdy stalo?

Úvod

Jakkoli je chybnost oficiálního výkladu (tedy „co se nestalo“) pro všechny, kdo se bez předsudků odváží ji vidět, zcela zřejmá. Odpovědět na to „co se stalo“ tak snadné není. Jde tu o zločin, ba megazločin. Pravdu by tu mělo a mohlo zjistit jedině řádné a důkladné skutečné vyšetřování se vším všudy (full scale investigation). Je tedy zcela přirozené, že zodpovědné skuipiny z hnutí za pravdu o 11. září nemohou v zásadě o mnoho více, než upozorňovat na rozpory a nedostatky oficiálního podání a takové nezávislé vyšetřování požadovat (viz např. Consensus panel).

Pokud se různé skupiny nebo jednotlivci tu a tam přece jen pokusí o nějakou hypotetickou odpověď, docházejí – vinou nutně velmi omezených vyšetřovacích prostředků a možností – k závěrům či „teoriím“ odlišným.

Není zajisté nic vítanějšího pro zastánce oficiální verze, než když mohou veřejnost, která dosud poslušně tráví spolknutou návnadu oficiálního výkladu, šokovat „bizarními představami“, nad nimiž náš „milý slušný divák“ znechuceně zakroutí hlavou. A v manipulacích zběhlý reportér položí klidně jako první otázku: „Prý věříte tomu, že budovy Světového obchodního centra byly vyhozeny do povětří tajnými vojenskými výbušninami? Můžete našim divákům/posluchačům/čtenářům stručně vysvětlit, co vás k tomu [rozumí se, kromě duševní poruchy] vede?“

Tak jsou Architekti a inženýři za pravdu o 11. září se svou preferovanou hypotézou nanotermitu, Judy Wood se svými energetickými paprsky či další např. se svými rozličnými nukleárními hypotézami, obvykle odmítnuti a zesměšněni dřív, než argumenty pro první, zásadní a v dané chvíli nejpodstatnější část jejich sdělení, totiž že oficiální výklad je naprostá lež, dojdou sluchu těch, jimž mají otevřít oči.

Tak je i zde na pováženou se do úvah o tom, co a jak se stalo a kdo jsou skuteční pachatelé, pouštět. Vždyť takové úvahy jsou nutně mnohem méně jisté než závěr o oficiální lži.

(Je to trochu podobné jako v exaktních vědách. Přírodní zákon může vyvrátit jediný prokázaný nesouhlas, ani 1000 souhlasných výsledků však s jistotou neprokáže jeho platnost.)

A pokud někdo trvá na jejich rozvinutí např. s tím, že oficiální výklad opustí jedině tehdy, pokud mu bude předložen jiný, „lepší“ či „věrohodnější“, je to jeho problém. Potřebuje něco mít a není ochoten se postavit v hledání a uvažování na vlastní nohy; což je mimochodem jedna z podstatných výzev 11. září.

I přes právě vyřečené, se nechceme hledání odpovědi na otázku „Co se stalo?“ na těchto stránkách zříci:

Následující oddíl je přístupný po přihlášení.

Jinak něco málo z těchto otázek najdete i bez registrace zodpovězeno v příslušné sekci

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.