Přihlásit se / Registrovat
911 aneb červená pilulka 11. září 2001 Emergency

obsah

Jak to tedy bylo? Co se doopravdy stalo?

Registrace

Jak to tedy bylo? Co se doopravdy stalo?

Úvod

Je ošemetné odpovídat na tuto otázku, přestože nás k ní naše zvídavost jaksi přirozeně vede. Uvědomme si, že není povinností a ani úkolem toho, kdo upozorňuje na rozporuplnost a lživost původního podání, aby na ní odpovídal! Už tím vykonal svou (dobrovolnou) službu. Vždyť jde o zločin, ba megazločin. Pravdu tu má a může zjistit jedině řádné a nezávislé vyšetřování se vším všudy (full scale investigation). Je tedy zcela přirozené, že zodpovědné skuipiny z hnutí za pravdu o 11. září nemohou v zásadě o mnoho více, než upozorňovat na rozpory a nedostatky oficiálního podání a takové nezávislé vyšetřování požadovat (viz např. Consensus panel).

Jakkoli je chybnost oficiálního výkladu (tedy „co se nestalo“) pro všechny, kdo se bez předsudků odváží ji vidět, zcela zřejmá. Odpovědět na to „co se stalo“ vůbec tak snadná není.

A skutečně různé skupiny i jednotlivci, pokud se tu a tam přece jen pokusí o nějakou hypotetickou odpověď, docházejí – vinou nutně velmi omezených vyšetřovacích prostředků a možností – k závěrům či „teoriím“ dosti odlišným.

Není zajisté nic vítanějšího pro zastánce oficiální verze, než když mohou veřejnost, která dosud poslušně tráví spolknutou návnadu (ba i naviják) oficiálního výkladu, šokovat takovými „bizarními představami“, nad jejichž „perverzí“ náš milý „slušný člověk“ pouze s povzdychem či úsměškem zakroutí hlavou. A v manipulacích zběhlý reportér položí klidně jako první otázku: „Prý věříte tomu, že budovy Světového obchodního centra byly vyhozeny do povětří tajnými vojenskými výbušninami? Můžete našim divákům/posluchačům/čtenářům stručně vysvětlit, co vás k tomu [rozumí se, kromě duševní poruchy] vede?“

Tak jsou Architekti a inženýři za pravdu o 11. září se svou preferovanou hypotézou nanotermitu, Judy Wood se svými energetickými paprsky či další např. se svými rozličnými nukleárními hypotézami obvykle odmítnuti a zesměšněni dřív, než argumenty pro první, zásadní a v dané chvíli nejpodstatnější část jejich sdělení, totiž že oficiální výklad je naprostá lež, dojdou sluchu těch, jimž mají otevřít oči.

Proto je i zde na pováženou se do úvah o tom, co a jak se stalo a kdo jsou skuteční pachatelé, pouštět. Vždyť takové úvahy jsou nutně mnohem méně jisté než závěr o oficiální lži.

(Ostatně je to podobné jako v exaktních vědách. Přírodní zákon může vyvrátit jediný prokázaný nesouhlas, ani 1000 souhlasných výsledků však s jistotou neprokáže jeho platnost.)

A pokud někdo trvá na jejich rozvinutí např. s tím, že oficiální výklad opustí jedině tehdy, pokud mu bude předložen jiný, „lepší“ či „věrohodnější“, je to jeho problém (potřebuje něco mít a není ochoten se postavit v hledání a uvažování na vlastní nohy; což je mimochodem jedna z podstatných výzev 11. září).

I přes právě vyřečené, se nechceme hledání odpovědi na otázku „Co se stalo?“ na těchto stránkách zříci:

Následující oddíl je přístupný po přihlášení.

Jinak něco málo z těchto otázek najdete i bez registrace zodpovězeno v příslušné sekci

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.