911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Jen malá tajemství je třeba chránit. Ta velká jsou utajena díky tomu, že veřejnost jim nechce uvěřit. (The big ones are kept secret by public incredulity.)
Marshall McLuhan, slavný kritik médií
části
Blog

Šídlo nešije. Boudník pomáhal a teď fabuluje.
Návod jak vyvrátit konspirační teorie o 11. září.

K letošnímu výročí 11. září si Jindřich Šídlo na Zprávách seznamu přizval Jiřího Boudníka, naši hlavní celebritu ohledně vyprávění o 11. září. Videozáznam zde. (Vysvětlení pádu WTC 7 je až cca od 15. minuty) Pořad je nazván VÝZVA: : „Konspirační teorie jsou nesmysl, dám ruku do ohně,” říká český architekt. Sám pomáhal v New Yorku po 11. září.

Byl u toho

Pan Boudník vystudoval průmyslovku u nás a po emigraci architekturu v USA. V době útoků byl asi 1,5 km od WTC. Pracoval tehdy jako projektant na stavbě Federálního soudu u Brooklynského mostu. Podílel se na záchranných pracích na Ground Zero a sestavil pro záchranáře model tohoto místa významný pro jejich práci. Půl roku tu dobrovolně pracoval. Poté byl najat Larry Silversteinem do týmu, který měl popsat důvody pádu a pomoci prokázat, že budovy WTC zkolabovaly v důsledku dvou separátních útoků, aby Silversteinovi z pojistky (3,5 miliard USD) mohla být vyplacena dvojnásobná suma. Mimosoudní vyrovnání bylo nakonec ve výši 5 miliard. Následně trpěl silnými depresemi. To a mnoho detailů z jeho osobního i intimního života, je podrobně popsáno v knize Věže, kterou u nás vydal k desátému výročí tragedie (2011).

Pan Boudník je u nás hlavním mediálně viditelným obhájcem oficiální konspirační teorie. Přijal ji zcela za svou. Odkazuje se přitom na svou bezprostřední zkušenost z místa zřícení i později nabyté znalosti ohledně konstrukce budov.

sidlo_s_boudnikem

WTC7

Ohledně pádu budovy 7 je panu Boudníkovi, jak opakovaně v rozhovorech vypráví (i u Šídla), všechno jasné: spekuluje zde o zásadním vlivu elektrických generátorů, které byly umístěny ve spodních nadzemních podlažích. Jejich výbuchy prý podstatně přispěly k jejímu zřícení.

Tato hypotéza vyslovovaná na samém začátku pátrání (spolu s řadou dalších, např. o údajném slabém statickém založení při výstavbě nad elektrickou rozvodnou) byla ovšem již dávno podrobnějším zkoumáním vyvrácena.

Jeho teze je také v přímém rozporu se závěry oficiální technické Zprávy NIST, která na s. 49 doslova uvádí: „Oheň z dieselových generátorů nehrál při kolapsu WTC 7 žádnou roli.“ A na jiném místě: „Kolaps WTC7 nebyl způsoben ohněm z dieselových generátorů ani požárně indukovaným selháním přemosťujícíh nosníků (transfer trusses)…“ Podrobnosti k tomuto závěru lze v názorné podobě najít m.j. v prezentaci NIST ze srpna 2008.

Byla to právě nemožnost zahrnout do příčin zřícení takovéto potenciálně „příjemné“ (oficiálně přijatelné) faktory, která NIST vedla nakonec k jejímu zoufalému poslednímu útočišti v podobě fatálně zákeřné tepelné roztažnosti, která prý shodila jediný nosník na 13. patře a následně učinila z budovy rychlostí volného pádu hromádku suti.

I hlavní stan technických obhájců oficiální verze událostí (debunkerů), časopis Popular Mechanics, dávno tuto svou počáteční spekulaci opustil, vědom si toho, že je neudržitelná a vysvětlení pádu neposkytuje.

Pan Boudník si ji ovšem oblíbil. Zní dobře, odborně a reportéři snažící se „zatnout tipec konspiračním teoretikům“ při jejím pronášení uznale přikyvují.

A co volný pád? A co ohlášení pádu předem? A co výbuchy v sedmičce ještě před zřícením věží? A co brzy ráno vypnutý požární alarm? Kdepak. Šídlo nešije. Slyší, co mu lahodí, a je zcela okouzleno šarmem pana architekta.

Dvojčata

O nich se sice v Šídlově pořadu mnoho nedovíme, i zde je však – jak jinak – panu Boudníkovi vše zcela jasné. Z útržků je zřejmé, že se drží teze už dříve vyslovované, např. v tomto svém rozhovoru:

Svědek 11. září: Vím přesně, proč newyorská "Dvojčata" spadla (čas. Týden, 11.9.2011)

No skvělé (tak přece někdo)! Jak?

„Problém byl v palivu, které měla letadla v křídlech. Vysoká teplota narušila molekulární strukturu oceli a ocel je v podstatě k ničemu. Vnitřní sloupy v jádru začaly sedat pod tíhou té "čepice" nepoškozených pater nad nimi. A natahovaly příhradové nosníky nesoucí jednotlivá patra. Když takový nosník ztratí spoje na koncích, nemá co držet podlaží. To spadlo na podlaží pod ním, což zapříčinilo postupný dominový efekt kolapsu. Vnitřní jádro a zejména vnější plášť neměly jak držet pospolu a postupně se rozvinuly jako květy.“ (Boudník v čas. Týden)

Zní to dobře. Vezměme to popořádku:

1) Palivo v křídlech letadla.

Celkem asi 30 m3 kerosinu. Odhaduje se, že podstatná část vyhořela v mohutné ohnivé kouli při nárazu. Řekněme, že ale třetina zbyla. 10 m3. To je 3 mm vysoká kaluž roztažená po jednom patře, a nula celá nic kaluž pokud se to rozteklo po patrech vícero. Nicméně to prý „molekulárně rozložilo“ tisíce tun oceli. … No, asi ne.

(Další lze případně přeskočit až k podstatnému bodu č.6)

2) Ocel je při požáru k ničemu.

To, že se budovy s ocelovou kostrou stále staví je zřejmě čirá nezodpovědnost, Opravdu? Nic takového, o čem pan Boudník vypráví, nezjistili ani při následném testování modelových WTC struktur v laboratořích Underwriter Labs, ani při celé sérii slavných Cardingtonských požárních experimentů. Všude ocelové konstrukce ustály bez potíží mnohem větší zátěž než WTC (navíc pod místem nárazu konstrukčně prakticky úplně zdravé). Věže na rozdíl od těchto pokusů přitom měly ještě tu výhodu, že ocel byla potažena vrstvou protipožární izolace. (O jejím setřesení nárazem letadla se sice rádo spekuluje, odporuje to však účinku popisovanému např. obyvateli podlaží těsně pod místem nárazu: káva v hrnečku se otřásla, ale nevylila. Spadlo jen pár panelů stropního podhledu.)

3) Vnitřní sloupy začaly pod tíhou těch nepoškozených nad nimi sedat.

Vnitřní jádro bylo tvořené 47 masivními ocelovými sloupy, výrazně staticky naddimenzovanými. I oficiální zprávy připouštějí, že poškození jádra letadlem nebo ohněm bylo marginální. Skořápku letadla rozložil už průnik vnější (nosnou) ocelovou mříží, jádru moc neublížila. Sedání sloupů je zde čirá fantazie.

4) Natahování příhradových nosníků.

Vychází z pozorovaného průhybu fasády. Ano něco takového tu zřejmě probíhalo, ovšem v rámci jiného řetězce příčin.

5) Dominové padání podlaží.

To je stará palačinková teorie, dávno zavržená. Proč si ten, kdo „tvořil model trosek“, nevšiml, že palačinky pater dole neleží? Je to zřetelné z fotek i videí.

6) (Nejlepší na konec:) Vnitřní jádro a zejména vnější plášť neměly jak držet pospolu a postupně se rozvinuly jako květy.

Esteticky zajímavý příměr! Ovšem věcně nesedí.

a) Plášť tvořily nosné ocelové stěny, dohromady to byla krabice. Proč se krabice nerozevře jako květ? Zeptejte se třeba nějakého děcka: Stěny se o sebe opírají rohovými spoji! Kde jste viděl „rozevřený květ“ pláště? Kdo ho kdy pozoroval? Nemůžete snad myselt těch pár nakloněných pahýlků u paty věží, když mluvíte o celém kolapsu.

b) Jádro: 47 sloupů z konstrukční oceli, vzájemně spřažených. Supersilný mrakodrap sám o sobě, který navíc zbaven váhy utržením palačinek podlaží je teď efektivně ještě silnější. Kde je aspoň fantazie, která tuto ocelovou 3D-mříž rozdrtí?

Pár obrázků (kliknutím zvětšit). Více v příslušných kapitolách WTC7 a Dvojčata.
bez_kvetu bez_kvetu2 wtc-erup-16 wtc-konst1 wtc-konst3

WTC resumé

Obě Boudníkova vysvětlení jsou tedy neudržitelná. Nepochodil by s nimi ani mezi trochu více znalými souvěrci. Je to v podstatě prázdná rétorika. Technickou neproveditelnost oficiální konspirační teorie je však třeba zakrýt nějakým fíkovým listem. A jelikož se této role v případě Dvojčat zřekl sám pověřený NIST – ve své zprávě se klíčovou otázkou mechanismu kolapsu výslovně odmítl zabývat – je tu pole pro další pomocníky, kteří rádi poskytnou nějakou tu hypotetickou story, tím líp, jestli navíc byli u toho. Když to spadlo, tak to asi holt spadnout muselo. Čtenáři nad tím přece stejně nebádají. (A pan Silverstein pro pojišťovnu nějaké vysvětlení potřeboval a zaplatil.)

Nevím, kdo se kdy pokusil svěřit panu Boudníkovi nějakou reálnou konstrukci. S ohledem na výše řečené a bezpečnost staveb, je asi dobře, že se spíše věnuje spisovatelství a „umění“. Právem ceněný je za svou nápomocnost po tragedii. Ohledně vysvětlení kolapsu WTC ať si ho však i nadále zvou nanejvýš Ti, kdo o tomto předmětu nic nevědí a mohou se tak nerušeně kochat „molekulární vědeckostí“ poskytnutých fantazijních úvah.

To podle všeho odpovídalo i Šídlovu záměru.

A jak tedy zaštítit oficiální konspirační verzi, když reálné argumenty chybí? Pak už máte k dispozici jen své silné přesvědčení, pokud možno sebejistě a odhodlaně vyjadřované (s tím, že jakákoli pochybnost je vlastně neslušná). Dojem se tu dá samozřejmě ještě zvýšit. Někdo by třeba přísahal při obrázku svých rodičů, pan architekt dává v šanc svou končetinu: „Konspirační teorie jsou nesmysl, dám ruku do ohně!“ Má ovšem na mysli jen konspirační teorie konkurenční, ta jeho prý platí, a samozřejmě jen rétoricky. Neboť ten prubířský oheň by byl zatraceně pálivý.

A Šídlo? Šídlo úplně zapomnělo čím je. Pouze nahrává a přitakává ctěnému hostu. Celou tu selanku pak ale nadepíše o to razantněji: VÝZVA: „Konspirační teorie jsou nesmysl, dám ruku do ohně,” říká český architekt. Sám pomáhal v New Yorku po 11. září.

Když nejsou argumenty, tedy je třeba o to silnější morální apel. Apel evidentně manipulativní, neboť oba pánové jsou proponenty konspirační teorie. Sami se ovšem zdráhají svého miláčka, s nímž za ta léta srostli, takto označit.

Závěr: Jak vyvrátit nesprávnou (konspirační) teorii

Pane Šídlo, vysvětlím Vám to – jakkoli se sám považujete za šampiona kritické žurnalistiky, když jezdíte o informacích a dezinformacích přednášet po školách:

K vyvrácení teorie, jakékoli (tedy i té o spiknutí) jsou potřeba, chvíle napětí… věcné argumenty!

Pokud možno platné, nikoli dávno prošlé a vyvrácené.

Musel byste vysvětlit jak ocelovou „klecovou konstrukci“ (jak ji správně označuje pan Boudník), přivést k naprostému rozdrcení. Musel byste věrohodně znevěrohodnit stovky svědectví o explozích v budovách. Musel byste odvysvětlit i záludnou „chybu v matrixu“, když BBC nepochopitelné a nevídané zřícení WTC7 anoncovala s předstihem ve zprávách. Atd. Atd.

To by ovšem znamenalo, pochopte, že se musíte tou věcí zabývat! Ale, kde na to máte brát čas, při Vašem zápřahu a produktivitě!? A ještě by Vám ta zjištěná skutečnost mohla být hodně nepříjemná. Tedy vaříte šlichtu z vody. Té tisíckrát vyvařené. Opravdu nestačí přizvat pábitelského souvěrce s někdejšími zásluhami (reálnými, nepopírám je!), nechat si vyprávět staré příběhy, chytře se tvářit, jako ten kdo ví a nepotřebuje zdůvodňovat, a na obalu tenhle potlach vyšponovat razantním titulkem. A to vše abyste domněle zasadil ránu konspiračním teoriím, které si dovolí konkurovat Vaši spiklenecké teorii vlastní, zamilované, tak jak jste ji spolkl.

Tak příště třeba zase někdy žurnalistiku, místo infotainmentu s dezinformačními prvky.


Vedle kauzy 11. září se pan Šídlo profesionálně věnuje i řadě dalších společensky významných otázek. (zde jeho reklama na pořad z přechozího dne, tak jak byla umístěna pod vlastním článkem).

sidlo_2018_cr

Dozvuky (korespondence s JŠ)

email LP 12. 9. 2018 v 20:39:
Dobrý den, pane Šídlo,
dneska jsem dal na svůj blog reflexi k Vašemu včerejšímu pořadu:
http://911.zaoknem.cz/index.php?cl=blog-02

Třeba to už někdo avizoval přes fb (jste tam prý celebrita).
Snad Vám to pomůže (k troše sebereflexe).
Mějte se pěkně! 
Leoš Převrátil

email JŠ 12. 9. 2018 v 20:45
Ano, díky, vím, že existují lidé, kteří věří, že WTC sestřelil Bush,
že Elvis žije a letadla rozprašují chemtrails.
Překvapuje mě je, že jste při své fascinující znalosti nebyl 
přizván před Kongres.
Mimochodem, vy jste tehdy v NYC byl, prošel jste Ground Zero, 
nebo jste jen viděl Loose Change na YouTube?
Pěkný večer přeji
JŠ

email LP 12. 9. 2018 v 21:01
Skvělé, díky za průhled v jakém to podivném kaleidoskopickém 
světě žijete. A zase bez jediného argumentu, se suverénním 
přehlížením všech těch, co jsou na dlani - třeba právě 
na odkazovaném webu. Ale vy jste zkušený fejetonový plavec, 
takže vám ta infotainmentová kocábka jen tak o nějaké 
to skalisko faktu nekřísne, spolehlivě se jim vyhýbá.
Dobrou noc!
LP

Malý komentář: Pan Šídlo je držitel Peroutkovy ceny a dalších novinářských ocenění. Člověka skoro napadá... Že by nějaká konspirace? :o) Ale ne, taková už je zkrátka česká mediální krajina.

navigace k dalsim kapitolam
© L.P.