911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Každá lež přivodí dluh. Ten je dříve nebo později třeba zaplatit.
Legasov v seriálu HBO Černobyl
obsah

Námitky proti možnosti alternativního výkladu

Tak velké spiknutí by se neutajilo!

Konspirační teorie jsou zásadně nedůvěryhodné!

Pravdu o 11. září se v houšti vzájemně rozporných (dez)informací normální člověk stejně nemá šanci dovědět!

Taková skvrna (atlantického) Západu by pouze vyhověla destabilizačním snahám Východu (m.j. Ruska). To je nepřípustné.

Média a intelektuální elity

Není přece možné, aby do této „konspirace" (šíření mylné oficiální teorie) bylo zapleteno tolik lidí, mimo jiné médií, významných intelektuálů a respektovaných novinářů...!?!

Jsou snad všichni ti odborníci a břitcí intelektuálové hloupí, že neprohlédli faleš oficiálního podání?

Námitky proti možnosti alternativního výkladu

Tak velké spiknutí by se neutajilo!

Na tomto webu jsou předloženy doslova fyzické důkazy o tom, že oficiální vysvětlení je lež. Pokud někdo operuje s argumenty týkající se psychologie jiných lidí, bylo by třeba se zeptat: na čem zakládáte svůj úsudek/předsudek? A to jednak v tom ohledu, že spiknutí bylo „velké“ a jednak, že by se „nedalo utajit“.

Řekněme, že jsou tu tři skupiny lidí. Ti, kdo „operaci 911“ naplánovali, dále Ti kdo ji provedli a dále Ti, kdo se podílejí na jejím zamaskování šířením oficiální lži. Vezměme to od konce. Třetí, zdaleka nejpočetnější skupina pracuje zpravidla zcela bezděčně. Nejlepším důkazem pro to jste Vy, kdo předkládáte námitku, na níž se tu odpovídá. Tito lidé si nedovedou připustit, že by to mohla být lež, zastávají se oficiálního výkladu a brojí proti alternativám v dobré víře. Neboť opak je, tím více pro běžného amerického patriota přesvědčeném o vlastní „národní“ výjimečnosti (exceptionalism), naprosto nepřijatelný, byť jako pouhá myšlenka. Totéž se týká i našich atlantistů. Není snad ani třeba připomínat, že vysoká míra patriotismu často spojená s až posvátnou úctou k armádě, je v USA čímsi běžným.

Ani skupina přímých vykonavatelů nemusela být velká. Stačí pár lidí na klíčových pozicích, kteří tuto operaci povedou. Týmy pro speciální operace jsou dávno zvyklé na ilegální úkoly, ať už jakékoli. Navíc ten, kdo například umísťuje balíček (nebo celou paletu) s výbušninou, nemusí nic tušit o tom, k čemu to má skutečně posloužit. Vykonavatele také není problém tak či onak umlčet.

Kromě toho fungují dávno osvědčené strategie „kompartmentalizace“. I řada klíčových lidí ví jen něco málo, něco málo tuší, zčásti jsou směrováni k doměnkám mylným. Právě tak, aby byli použitelní pro určitý omezený účel a zároveň se mohli bez potíží vyhnout pocitům spoluviny. Oportunisticky se pak jednoduše přidají k těm, kdo ze vzniklé situace profitují, tedy ke „zlodějům volajícím Chyťte zloděje!“

První, nejzáhadnější skupina, vlastní spiklenecké jádro – může vůbec existovat někdo takový?

O tom třeba zde.

Konspirační teorie jsou zásadně nedůvěryhodné!

Odpověď ve stati konspirace.

Pravdu o 11. září se v houšti vzájemně rozporných (dez)informací normální člověk stejně nemá šanci dovědět!

Je tu obava, že zkoumání této věci povede jen k nějistotě, nepříjemná rozkolísanost a dost možná i zesměšnění.
Tak by tomu snad bylo u mnoha jiných historických událostí, které jsou zdokumentované nedostatečně nebo nedůvěryhodně. Zde jsou k dispozici výmluvná a spolehlivá fakta - např. videozáznamy přímých přenosů, vzájemně konzistentní svědectví hasičů aj. Jde tak z tohoto hlediska o nejzdokumentovanější událost historie. Ze samotných oficiálně poskytovaných důkazů je lež oficiálního podání dostatečně průkazná.

Taková skvrna (atlantického) Západu by pouze vyhověla destabilizačním snahám Východu (m.j. Ruska). To je nepřípustné.

Zajímá nás pravda, ať je jakákoli, nebo myslíme „politicky“ a lež je přípustná, poslouží-li našemu záměru? Opravdu si myslíte, že nám v konečném důledku pomůže, pokud si budeme lhát do kapsy? Nebudeme na tom náhodou lépe bez trámu ve vlastním oku?

Média a intelektuální elity

Není přece možné, aby do této „konspirace" (šíření mylné oficiální teorie) bylo zapleteno tolik lidí, mimo jiné médií, významných intelektuálů a respektovaných novinářů...!?!

Nejsou „zapleteni“, nejsou naverbovaní vědomě, pouze spolkli návnadu a své přesvědčení dále šíří a hájí. Vzpomeňme na zbraně hromadného ničení v Iráku a desítky jiných kauz, které se později ukázaly být zcela jinak, když prvotní lež nejprve byla „všemi respektovanými médii“ rozšířena jako nepochybný fakt, potvrzovaný odborníky všeho druhu.

Jsou snad všichni ti odborníci a břitcí intelektuálové hloupí, že neprohlédli faleš oficiálního podání?

Jsou zkrátka v této věci zaujatí, jako tolik slovutných vědců v tolika kontroverzních otázkách, co se jich debatovalo a debatuje.
navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.