911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
V době všudypřítomných lží je vyřčení pravdy revolučním činem.
George Orwell

obsah

Dvojčata: Trosky a pozůstatky

Filmový dokument o pozůstatcích věží

Poznámky

Analýza prachu

Nanotermit?

Lidské pozůstatky

Meteorit

Filmový stručný přehled

Dvojčata: Trosky a pozůstatky

Podoba trosek WTC 1 a 2 je dalším zřetelným důkazem toho, že tu naprosto nešlo jen o mechanické drcení, způsobené gravitačně padající hmotou a jejími nárazy, ale že šlo o destrukční děje daleko ničivější, s bizarními a extrémními následky, které jsou v suti zřícených budov jinak naprosto nevídané.

Filmový dokument o pozůstatcích věží

9/11 Debris - dokument mapující trosky WTC a počátek jejich odklízení (15min, anglicky - český překlad některých výpovědí níže):

Viz též (česky otitulkovaný) Mazzuccův dokument, disk 3, část „Pulverizace“

Pracovníci odklízející trosky se neustále podivovali nad stupněm destrukce. Ten je v oficiálním podání dodnes nevysvětlený; nikdo se o to ani nepokouší a je pro jistotu „zapomenutý“. 220 podlaží kancelářských prostor, každé o výměře téměř 4000 m2, a nebylo možné najít jediné dveře, kus židle, něco, co by připomínalo počítač nebo telefon.

„Nejšílenější je, co z nich [Dvojčat] zbylo!” (kameraman Kevin Sutavee na ABC News 11. září 16:10)

„Ta budova zkolabovala na prach. Vše byl jenom prach a kov.“

„Nejsou tu větší části ničeho.“ (Tim Cothren na ABC News 12. září 11:53)

„Víte, … naprosto se to vymyká chápání. Bylo to jako povrch jiné planety. Vše co tam bylo, byl jen prach a kusy kovu.“

pakistan2005zemetreseni

Pokud by se patra prostě zřítila, někde by tu musela být, polámána a naskládána na sobě jako se to děje například při zemětřeseních. 2-krát 110 podlahových desek, každá 10 cm tlustá vrstva armovaného betonu, pod každou z nich profilový plech, pod ním ocelové nosníky (deformované a polámané). Samotné betonové desky, ležící těsně na sobě, by tvořily přes 11 metrů vysoký vrstvený pilíř betonu. Nikde nic. Nenašla se ani jediná, třebas polámaná, rozeznatelná část podlahové desky, nanejvýš betonové hroudy; naprostá většina betonu se přeměnila v jemný prach; a nenašel se dokonce ani rozeznatelný kus podkladového trapézového plechu; přestože jich tu mělo být dvakrát 400 tisíc čtverečních metrů, tj. 40 hektarů.

„… chci říct, nenašli jsme ani skleněný střep… Nic, co by vypadalo, jako že by to mohlo být používáno lidmi … prostě jsme nic takového neviděli.“ (svědectví hasiče – záchranáře)

Kam se poděly tisíce metrů čtverečních skla? Našly se pouze v podobě křemičitých mikrosfér (prakticky tedy přeměněny zpět na jemný „sklářský písek“), jež byly součástí prachu pokrývající celý dolní Manhattan!

„… v troskách bylo jen velmi málo něčeho, co by šlo vůbec nějak rozeznat. Občas šrapnelovité úlomky, jinak šedý prach. Nic takového nikdo nikdy neviděl, dokonce ani v sutinách Murrahovy budovy v Oklahoma City [1995 - největší teroristický útok v USA před 11.9., 168 mrtvých, 853 raněných] … tam jste mohli vidět kusy stolů a židlí, bylo tam něco, podle čeho jste mohli poznat, že to byla kancelářská budova. Naproti tomu tam, kde stálo WTC, se zdá, že vše je pulverizováno.”

12. září bylo k odvozu trosek vybráno místo Fresh Kills, vzdálené několik mil západně od Manhattanu. Tam byla veškerá suť sítována a důkladně tříděna, mj. aby se našly i malé fragmenty lidských těl. Dozírající policisté měli kromě jiného zachránit případné osobní cennosti či artefakty pro museum. Když se jich reportér ptá, zda pro něj některý artefakt měl zvláštní význam, agent FBI odpovídá: “Myslím, že tím nejvýznamnějším byla právě nepřítomnost artefaktů. To že jsem nespatřil dveře, telefon, počítač, ba ani kliku od dveří, to, myslím, je ze všeho nejpozoruhodnější.”

file-cabinet Za nejpodivuhodnější objekt je nakonec v dokumentu označen ten, jichž mělo být v troskách nalezeno desetitisíce – registratura na spisy. Našla se jediná! Zmačkaná na velikost “basketbalového míče”. Dodatečně se zjistilo, že byla umístěna v suterénu, v obchodu se zmrzlinou. Kde jsou pozůstatky všech ostatních?

Druhá část dokumentu (en - 15min) zde: https://www.youtube.com/watch?v=JjyQk941tXQ - mj. tvorba lidarové mapy - skenování pozůstatků WTC pomocí laseru z letadla; odhady množství trosek: přes 1 000 000 tun.

Poznámky

Poznámka 1: Některé artefakty jsou dnes k vidění v Národním památníku/muzeu na Ground Zero.

Poznámka 2: Ne vše bylo pulverizováno a ztraceno. V suti bylo objeveno několik stovek počítačových pevných disků! Německá firma Convar dokázala restaurovat jejich data. Podrobnosti zde.

Peter Tully

Peter Tully, šéf stavební firmy (Tully Construction), která se podílela na odklízení trosek, sdělil AFP: „Pomyslete na tisíce registratur, počítačů a telefonů v těch věžích. Nikde jsem neviděl ani jediný. Všechno bylo na prášek. (Everything was pulverized.) ... Všechno, co se nacházelo v nadzemních podlažích, dezintegrováno ... bylo to jako po explozi.“ Protože Tullyho firma se specializuje na betonové stavby, reportér AFP se zeptal, zda už někdy v životě viděl beton pulverizovaný v té míře jako v troskách WTC: „Ne, nikdy“, odpověděl Tully.

Dolní Manhattan pokryt prachem

Guvernér Pataki (na CNN) několik dní po katastrofě: „Celý dolní Manhattan, od řeky k řece, byl pokrytý vrstvou prachu, tlustou dva až tři palce (5 až 8 cm).“

dust-in-street dust_near_wtc1 prach1

Analýza prachu

Jako součást „WTC dust signiture“ - podpis/charakteristický rys prachu WTC platí vysoký obsah sférických částí železa a silikátů, které prošly vysokoteplotní modifikací.

Podrobnosti:

Nanotermit?

V roce 2009 publikovali v The Open Chemical Physics Journal N. Harrit et al. studii Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe, která se následně stala předmětem značné kontroverze. Autoři v prachu WTC objevili množství mikroskopických (typický rozměr 100 nm) červenošedých šupinek složených z vrstvy bohaté na železo (oxid železa - červená část) a vrstvy hliníkové (šedá část). Ty po zahřátí letlampou reagovaly velice prudkou exotermní reakcí. Autoři tyto částečky označily za nezreagované pozůstatky termitické supertrhaviny - nanotermitu. Především Skeptici následně vyvinuli značné úsilí tyto závěry zpochybnit...

Více o této věci na samostatné stránce.

Lidské pozůstatky

V troskách WTC 1 a 2 zahynulo 2749 obětí. Našlo se méně než 300 těl vcelku.

  • 20 000 částí lidských těl: 6000 z nich menších než 5 palců (13 cm). 200 kousků = 1 člověk.
  • 1630 identifikováno, z toho 800 jen podle DNA
  • 1119 obětí (41%) nikdy neidentifikováno! (nenašla se žádná částečka, z níž by bylo možné extrahovat DNA)

V roce 2006 přes 700 úlomků kostí většinou menších než nehet malíčku nalezeno na střeše Deutsche Bank (39 podlaží, jižně od WTC). Zastánci OKT spekulovaly, že se tam dostaly po nárazu letadla do sever.věže. Odtamtud ovšem nebyla možná přímá dráha (přes jižní věž). Navíc byly mezi fragmenty identifikovány i pozůstatky hasičů.

Meteorit

Bývá popisován jako “produkt tepelné fúze – roztavené oceli a roztaveného betonu”. Jak už víme, ocel se taví až při teplotách hodně nad 1000 st.C (bod tání kolem 1500 st.C), u betonu nelze přesněji řečeno ani o “tání” hovořit. Do lávovité podoby se začíná dostávat při teplotách nad 1200 st.C, kdy se začínají tavit některé jeho součásti, už před tím ale probíhají rozmanité chemické reakce (rozklad cementu, dekarbonizace vápence atd.).

meteorite

Zbraň „zatavená" v betonu:

gun_in_concretel

Filmový stručný přehled

Mazzuccův New Pearl Harbor představuje od 41m20s části 3/3, v rámci 6. kap. - Dvojčata, následující podkapitoly: Extrémní teploty :: Zkroucené nosníky :: Roztavená ocel :: Roztavený beton :: Pulverizace :: Zmizelé oběti

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.