911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Jen malá tajemství je třeba chránit. Ta velká jsou utajena díky tomu, že veřejnost jim nechce uvěřit. (The big ones are kept secret by public incredulity.)
Marshall McLuhan, slavný kritik médií

Dvojčata - shrnutí a závěr

Pokud se pozorně a bez předsudků podíváme na průběh i výsledek katastrofy, která bezprostředně zabila stovky lidí (a zprostředkovaně statisíce), vidíme zřetelně skutečnosti, které jsou zcela neslučitelné s oficiální zástěrkou o tom, že pád věží WTC nastal pouze účinkem nárazu letadel a následných požárů, a tedy ji přímo vyvracejí.
 • eruptivně explozivní charakter zřícení
 • samotný fakt, že při veškeré eruptivitě, probíhalo celé drcení po spuštění kolapsu víceméně symetricky, přímo, cestou potenciálně největšího statického odporu - tj. jádro muselo být odstraněno
 • rychlost pádu, svědčící o tom, že padající hmota si nemusela svou cestu dolů prorážet, ale toto odstraňování mohutné statické konstrukce za ni provedl někdo jiný („padající hmota narážela do hmoty, která už sama byla v pohybu" - Němcova a kol. studie)
 • pyroklastické mraky, které vystoupily do výšky mnoha stovek metrů nad původní výšku bodov
 • podoba trosek - i ve srovnání s jinými případy demolic naprosto nevídaný stupeň dezintegrace - mikroprach betonu i skla, ba částečně i železa
 • „podoba“ lidských pozůstatků - pro stovky lidí se nenašla ani částečka, z níž by bylo možné extrahovat DNA
 • rozprášení trosek do širokého okolí
 • vysoké teploty přetrvávající pod a mezi troskami po řadu týdnů
 • stovky svědectví o výbuších v budovách před i po nárazu letadla

Z těchto (i dalších) skutečností plyne: Věže Dvojčat byly destruovány s použitím prostředků a energie, která dalece převyšuje možnosti samotné gravitace.

Proces destrukce nebyl spontánní ani přirozený, a šlo tedy o záměrnou demolici, připravenou navíc zcela nekonvenčním způsobem. Pro její uskutečnění musela být relativně náhle uvolněna značná ničivá energie, která je zodpovědná za vysoký stupeň dezintegrace i neobvyklé a energeticky náročné děje následné (vysoké teploty v troskách).

Výzva konspiračním teoretikům oficiální linie

Výzvy byly již vysloveny na příslušných místech předchozích kapitol. Zde některé zopakujeme.

 • Předveďte jakékoli přirozené, gravitační zhroucení, které by mělo charakter sopky, jako jsme to viděli u Dvojčat.
 • Především předveďte kolaps konstrukční ocelové 3D-mříže, který postupuje progresivně, tj. s neustálým nárůstem rychlosti. Pokud možno navíc u konstrukce jejíž statická odolnost směrem dolů výrazně narůstá, jako to platilo pro jádro věží.
 • Pokud výše uvedené nesvedete prakticky, pokuste se o vysvětlení nebo věrohodné namodelování pozorovaných dějů aspoň teoreticky, avšak „nezapomeňte“ laskavě na základní fyzikální zákony.
navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.