911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Je zřejmé, že devatenáct arabských mužů a jeden další v jeskyni vzdálené tisíce kilometrů nemohli zorganizovat ani provést operaci 11. září: nejefektivnější televizní reklamní spot v dějinách západní civilizace.
Prof. Lynn Margulisová

Dvojčata - shrnutí a závěr

Pokud se pozorně a bez předsudků podíváme na průběh i výsledek katastrofy, která bezprostředně zabila stovky lidí (a zprostředkovaně statisíce), vidíme zřetelně skutečnosti, které jsou zcela neslučitelné s oficiální zástěrkou o tom, že pád věží WTC nastal pouze účinkem nárazu letadel a následných požárů, a tedy ji přímo vyvracejí.
 • eruptivně explozivní charakter zřícení
 • samotný fakt, že při veškeré eruptivitě, probíhalo celé drcení po spuštění kolapsu víceméně symetricky, přímo, cestou potenciálně největšího statického odporu - tj. jádro muselo být odstraněno
 • rychlost pádu, svědčící o tom, že padající hmota si nemusela svou cestu dolů prorážet, ale toto odstraňování mohutné statické konstrukce za ni provedl někdo jiný („padající hmota narážela do hmoty, která už sama byla v pohybu" - Němcova a kol. studie)
 • pyroklastické mraky, které vystoupily do výšky mnoha stovek metrů nad původní výšku bodov
 • podoba trosek - i ve srovnání s jinými případy demolic naprosto nevídaný stupeň dezintegrace - mikroprach betonu i skla, ba částečně i železa
 • „podoba“ lidských pozůstatků - pro stovky lidí se nenašla ani částečka, z níž by bylo možné extrahovat DNA
 • rozprášení trosek do širokého okolí
 • vysoké teploty přetrvávající pod a mezi troskami po řadu týdnů
 • stovky svědectví o výbuších v budovách před i po nárazu letadla

Z těchto (i dalších) skutečností plyne: Věže Dvojčat byly destruovány s použitím prostředků a energie, která dalece převyšuje možnosti samotné gravitace.

Proces destrukce nebyl spontánní ani přirozený, a šlo tedy o záměrnou demolici, připravenou navíc zcela nekonvenčním způsobem. Pro její uskutečnění musela být relativně náhle uvolněna značná ničivá energie, která je zodpovědná za vysoký stupeň dezintegrace i neobvyklé a energeticky náročné děje následné (vysoké teploty v troskách).

Výzva konspiračním teoretikům oficiální linie

Výzvy byly již vysloveny na příslušných místech předchozích kapitol. Zde některé zopakujeme.

 • Předveďte jakékoli přirozené, gravitační zhroucení, které by mělo charakter sopky, jako jsme to viděli u Dvojčat.
 • Především předveďte kolaps konstrukční ocelové 3D-mříže, který postupuje progresivně, tj. s neustálým nárůstem rychlosti. Pokud možno navíc u konstrukce jejíž statická odolnost směrem dolů výrazně narůstá, jako to platilo pro jádro věží.
 • Pokud výše uvedené nesvedete prakticky, pokuste se o vysvětlení nebo věrohodné namodelování pozorovaných dějů aspoň teoreticky, avšak „nezapomeňte“ laskavě na základní fyzikální zákony.
navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.