911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.
Platón

obsah

Nanotermit a WTC

Nanotermit a WTC

wtc_thermiteV roce 2009 publikovali v The Open Chemical Physics Journal N. Harrit et al. studii Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe, která poté nepřekvapivě vyvolala značnou kontroverzi. Autoři v prachu WTC objevili množství mikroskopických (typický rozměr 100 nm - viz obrázek) červenošedých šupinek složených z vrstvy bohaté na železo (oxid železa - červená část) a vrstvy hliníkové (šedá část). Ty po zahřátí letlampou reagovaly velice prudkou exotermní reakcí. Autoři tyto částečky označili za nezreagované pozůstatky termitické supertrhaviny - nanotermitu.

Podotkněme, že jde o klasickou chemickou (termitickou, pyrotechnickou) reakci, kdy je teplo prudce uvolňováno redukcí oxidu železa a oxidací přítomného hliníku. Videoukázka zde. Vysoké zjemnění použitých komponent a velký vnitřní povrch na jednotku objemu tu prudkost účinku umocňují.

Reakce protistrany (tj. oficiálních konspiračních teoretiků) na sebe pochopitelně nedala dlouho čekat. Především Skeptici vyvinuli značné úsilí tyto závěry zpochybnit a kampaň vedla k odstoupení šéfredaktorky časopisu. K dnešku lze najít stovky stran internetových debat, kde odborníci i neodborníci diskutují validitu výše uvedeného nálezu, který prošel vědeckým oponentním řízením. Dodnes se ovšem nepodařilo vyprodukovat žádný „protičlánek“ nebo významné zpochybnění (např. že čipy byly součástí nátěru konstrukcí WTC), které by prošlo podobným oponentním procesem.

Přes veškeré úsilí a (poněkud předčasně proklamovaný úspěch) se to nepovedlo ani J. Millettovi (2011) s jeho studií diskutovanou (a ke stažení) v souvislosti s Harritovým et al. článkem zde: http://www.internationalskeptics.com/forums/[...].

Nedostatky tohoto pokusu byly částečně objeveny už samotnými skeptiky, podrobně je rozebírá K. Ryan (2013), jeden ze spoluautorů původního článku.

Jakkoli se zdá, že přítomnost supertrhaviny - nanotechnologicky vylepšené pyrotechnické směsi, byla u WTC prokázána (resp. není věrohodně vyvrácena), velkou otázkou zůstává, zda tato látka mohla být zodpovědná za onu extrémně dokonalou destrukci věží.

Přinejmenším je zřejmé, že by takové látky muselo být použito obrovské množství. Což vyvolává další pochybnost: Jak by ho bylo vůbec možné do hlídaných věží dostat? Profesor Niels Harrit (chemik, první z autorů termitického článku) na ni ve svém legendárním rozhovoru pro Dánskou televizi (2009) odpovídá lapidárně: „na paletách“:

S touto představou by, jak se zdá, mohlo být ve shodě Rodrigezovo svědectví o pohybu těžkých vozíků na patrech, která měla být prázdná, a do nichž ani údržbáři neměli přístup.

Avšak představa, že lze k lesíku ocelových sloupů v jádře mrakodrapu jednoduše přistavit pár tun náloží tohoto druhu (dosažení vysokých teplot ve zlomku vteřiny) se nejeví zrovna reálná. Aby vznícená řezná směs rozřízla sloup nebo nosník, musí být přinejmenším v těsném kontaktu s konstrukcí, jak názorně ukazují tyto experimenty (ano, nejde tam o (běžně nedostupný) nanotermit, kde lze díky mnohanásobně zvětšené reakční ploše očekávat účinek prudší a energeticky vydatnější).

Objevily se tedy spekulace o tom, že termitický materiál mohl být na sloupy přímo nanesen (natřen, nastříkán) nebo vpraven do jejich dutin.

Richard Gage se svými Architekty a inženýry, přestože usilovně hledá destrukční agens a nanotermit jako zatím jediný na místě „vědecky prokázaný“ energetický materiál je tu jedním z mála přijatelných kandidátů, obě tyto možnosti s ohledem na podobu destrukce i výsledné suti odmítá. Ani on a jeho spolupracovníci se zatím nedopátrali, jak mohl být k oné nevídané destrukci použit.

Otázka Jak bylo rozdrceno a rozprášeno WTC? tedy zatím termitovou cestou zodpovězena nebyla.

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.