911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Zástupy lidí uvěří lži o to snadněji, čím větší je její rozměr.
z poznámek (nacistického) propagandisty
části
Matrix Ropa

Ropa

V roce 2000 si vzhledem k rostoucím cenám ropy nechává prezident Clinton za sponzoringu CFR vypracovat studii Výzvy strategické energetické politice. Na jejím vyhotovení se podílejí vedle vůdců ropných a energ. společností také vědci z univerzit a odborníci na národní bezpečnost. Studie je na začátku roku 2001 předána Cheneymu jako nastupujícímu zástupci Bushovy administrativy.

Studie vyjadřuje značné obavy zejména o zajištění ropných zdrojů. Konstatuje, že „americký národ nedále vyžaduje velké dodávky levné energie bez obětí a nesnází“ a vytyčuje potřebné strategické kroky: „naše reakce musí sahat až k přehodnocení role energie v americké zahraniční politice“. USA „musí okamžitě přehodnotit svou politiku vůči Iráku, včetně vojenských a dalších hodnocení“. Studie navrhuje, aby do Cheneyho týmu, který se má oněch „strategických výzev“ chopit, bylo přizváno Ministerstvo obrany.

V květnu 2001 je vypracován koncepční dokument Národní energetická politika, ve kterém čteme: „…naše předpokládaná spotřeba energie vysoko přesáhne úroveň výroby. Tato nerovnováha, pokud bude pokračovat, naruší naši ekonomiku, naši životní úroveň a naši národní bezpečnost.“

A co s tím? Jak tomu zabránit?

„naše ekonomická bezpečnost vzroste, podnikneme-li nezbytné kroky k tomu, abychom realizovali potenciál Ameriky jako hlavního světového výrobce ropy a plynu.“

Ale jak toho dosáhnout? Sám Cheney v roce 1999 prohlásil: „(cizí) vlády a národní ropné společnosti ovládají 90% ropných majetků“. A většina ropných zásob se nachází mimo americké území, především v oblasti Perského zálivu.

Svědectví Paula O'Neila

oneilllpaul

Podle vyjádření bývalého ministra financí Paula O’Neila se v lednu 2001,na prvním zasedání Národní bezpečnostní rady, nikdo neptal, proč by měl být Irák okupován, „šlo jen o to, jak to udělat… prezident říkal: „Jděte a najděte mi způsob, jak to udělat!“ Na další schůzce už podle O’Neila Rumsfeld mluvil o poválečném uspořádání Iráku, včetně otázek spojených s využitím irácké ropy.

V létě 2001 vyjednávají náměstci amerického ministra obrany Douglas Feith, Paul Wolfowitz a Richard Pearle s tureckým velvyslancem v USA o tom, že by Turecko poskytlo své území při invazi do Iráku. Ale jak si to představují jen tak z ničeho nic zahájit - „prodat“ americkému lidu a světu - válku? S rokem 2001 nastupující Buhova administrativa je navíc po pochybném vítězství na Alem Gorem (zastavení přepočítávání hlasů na Floridě nakázal guvernér, Bushův bratr Jeb) značně nepopulární.

To vše se s 11. zářím skokově mění.

Kaspické zdroje přes Afghanistán

... bude doplněno ...

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.