911 červená pilulka
Emergency Pill
911 aneb červená pilulka 11. září 2001
Každá lež přivodí dluh. Ten je dříve nebo později třeba zaplatit.
Legasov v seriálu HBO Černobyl
obsah

Kontakt

O těchto stránkách

O autorovi

Autor nabízí

Kontaktní email

Kontakt

O těchto stránkách

Podrobnější výpověď „O těchto stránkách“ najdete zde.

Na těchto stránkách jsem se pokusil shromáždit klíčové důkazy o tom, že oficiální výklad teroristických útoků z 11. září 2001 je lež. Zároveň jsem usiloval o jejich stručnost a přehlednost. Určitě jsem si nedával veliký cíl sestavit rozsáhlou encyklopedii „911-tologie“. Téma samotné je natolik rozsáhlé a kontroverzní, že to, co je zde podáno, může sotvakoho uspokojit. Pravda o 11. září má řadu vrstev a rovin. Různí lidé mají pochopitelně různé sklony i bloky ohledně jejich součástí. Zde se omezujeme především na rovinu první, pár subtilnějších věcí spíše jen naznačujeme.

Kontakt

Jsem si v mnohém vědom nedokonalosti stránek. Snad se je do budoucna podaří občasnými aktualizacemi vylepšit a rozšířit. Konstruktivní odezvu, která tomu bude chtít napomoci, uvítám; včetně upozornění na případné chyby.

Email: 911pilulka(at)seznam.cz

I podle návštěvnosti, odezvy a dalšího vývoje budu zvažovat, jakou část energie do této věci dále vložit. Pokud jste ochotni na web přispět finančně (třeba částkou odpovídající zakoupení časopisu nebo knížky) uvítám to na účtu č. 2000558820/2010. Příspěvky budou každopádně využity k další „osvětě“.

Přihlášení a komentáře

Po registraci a přihlášení se Vám otevře možnost vkládat komentáře přímo ke každé stránce. Ty prozatím nejsou zveřejňovány automaticky.

Jakkoli mě seriózní reakce čtenářů a konstruktivní připomínky nebo odkazy na dlaší informace zajímají, nechci stránky zatím zatížit klasickou komentární houští. Vím, že to leckoho zamrzí. Platforma pro diskuse se zkrátka ještě zvažuje...

O autorovi

RNDr. Leoš Převrátil

Autor těchto stránek vystudoval fyziku na MFF UK. Vyučoval řadu let na univerzitě i na nižších stupních škol, několik let pracoval v průmyslovém výzkumu, také jako jednatel neziskové organizace.

V případě zájmu lze u něj objednat přednášku (nebo víceblokový seminář) na téma 11. září, nebo i na témata další, vycházející z jeho celoživotní snahy pochopit náš dnešní svět a naší roli v něm v širších a hlubších souvislostech (Naše doba vědomá – stručný nástin vývoje vědomí a zvláštních nároků dnes. Novověké paradigma a jeho překonávání – jak se nám ztratily kvality světa (včetně naší duše) a jak je zase najít aj.)

Pozn. Mnozí si jistě všimli, že zdejší vyvrácení oficiálního výkladu se do značné míry opírá o argumenty „technické“. Rád je obšírněji přednesu k posouzení a diskusi technicky a přírodovědně vzdělanému publiku; m.j. s nadějí, že někdo třeba vypomůže s pochopením některých „záhad“, které se tu naskýtají.

navigace k dalsim kapitolam
Pro vkládání komentářů je třeba se přihlásit.
© L.P.